KOMPAS


-Mapa do celów projektowych.

-Niezbędne w procesie tworzenia projektu budowlanego.

-Mapy do celów prawnych.

-Mapy do celów prawnych z projektem  podziału.

-Geodezyjna obsługa budowy.

-Pomiary powykonawcze (inweteryzacyjne).

-Opracowanie map do innych celów.